Vattenmantlad kamin – effektiv värmekälla


En kamin i huset som genererar bra värme har blivit ett attraktivt lösning mot höga uppvärmningskostnader.

För den som har ett hus med ett vattenburet uppvärmningssystem kan en vattenmantlad kamin vara svaret på frågan om vilken typ av kamin som lämpar sig bäst.


Vad är en vattenmantlad kamin?

En vattenmantlad kamin är de facto precis som det låter – en kamin som har ett hölje fyllt med vatten. Vattnet runt kaminen cirkulerar och blir varmt när det eldas i eldstaden, och detta vatten kan sedan ledas runt i huset för att värma delar av eller hela huset.

Genom att värma vatten istället för luft ökar kaminens effekt. Dessutom är det lättare att fördela värmeutsöndringen till bostaden när värmen bunkras i ett vattensystem, istället för går rakt ut i bostadsluften. Du lagrar all energi från kaminen som sen levererar uppvärmning i hela huset och till dusch/bad. Med ackumulator tanken som lagrar värme får du den mest energismarta lösningen.Koppla på andra energikällor som solfångare och värmepump. Genererar och lagrar mycket värme genom din vattenburen system, strålvärme är endast några kW då resten av värme går till huset, som kännetecknas av behaglig värme känsla i rummet där kaminen är installerat samt ved besparande.

En vattenmantlad kamin är liksom den centrala pannan tillverkad för kontinuerlig eldning.


Höjning av effekten

Det vatten som värms upp av vedeldningen leds sedan vidare till ett vattenburet värmesystem. Det vattenburna systemet kan vara i form av radiatorer eller slingor under golvet, och ska helst vara försett med ackumulatorer för jämn värmefördelning och effektiv förbränning.

Ackumulatorerna bunkrar energin i form av uppvärmt vatten. Det går också att enbart använda värmen från kaminen till att värma det vatten som tappas i kranarna.


Komplement eller huvudkälla

En vattenmantlad kamin kan användas som den huvudsakliga värmekällan  Den passar bra i energisnåla hus och i hus som inte har en källare eller något annat utrymme för installation av en vanligt vedpanna. Att då satsa på en kombination av effekt och mys, istället för två olika eldstäder ger en mängd fördelar förutom själva uppvärmningskälla .

Om kaminen är den huvudsakliga värmekällan kan systemet kompletteras med till exempel solcellspaneler. På så sätt kan systemet förse bostaden med varmvatten året runt, utan att de boende behöver elda sommartid.

En vattenmantlad kamin kan också användas som ett komplement för att hålla uppvärmningskostnaderna nere i hus med annan värmekälla.


Effekt

Hur effektiv en vattenmantlad kamin är, beror bland annat på det material kaminen är tillverkad av och den storlek den har. Verkningsgraden på en bra modell ligger på ca 90 %.

Vissa stenarter har en benägenhet att bunkra värme, bättre än andra. Det gäller inte minst den populära, men dyra, täljstenen. Vid insatskaminer går det att mura upp en eldstad som både är vacker att se på och som i sig lagrar än mer värme.

Andra detaljer på kaminen påverkar även de hur effektiva kaminerna är. En fläkt som ökar tillförseln av luft i kaminen ökar förbränningsgraden ytterligare.

Ett inbyggt kylsystem liksom kylslinga och termostater som riktar fördelar värmen mellan luft och vatten ger ytterligare möjligheter att skapa ett effektivt värmesystem via en vattenmantlad kamin.

Alla dessa finesser kostar givetvis extra, och därför är det inte alltid som det är befogat med dessa finesser, hur trevliga de än må vara.


Även mys

Vattenmantlade kaminer kommer i en mängd olika modeller med olika design. Vissa ser ut som ”vanliga” kaminer med stor lucka för att lågornas sken ska spridas i rummet.

Andra modeller fungerar som insatser i redan befintliga, eller nybyggda, öppna spisar medan en tredje form av kaminer har ett utseende och en funktion som mer påminner om den gamla hederliga köksspisen.


Installation

En installation av en vattenmantlad kamin får inte ske hur som helst. Till att börja med räknas kaminen som en tung eldstad. Det innebär att en sådan inte får installeras utan erforderlig bygganmälan.

Enda undantaget är om den nya kaminen ersätter en redan befintlig tung eldstad. För det andra är själva installationens utförande mycket viktig.

Dels ska rökkanalerna kopplas helt tätt, dels ska vattenanslutningen ske av en VVS-installatör. Installationen av en kamin är rot-avdragsgill.


Att välja vattenmantlade kaminer

De vattenmantlade kaminerna är förknippade med en hel del investeringskostnader. Det gäller både kamin och installation, samt att ett vattenburet system ska sprida värmen i rummen i huset.

Om huset inte har ett sådant i grunden, kan en vattenmantlad kamin bli ett väl stor investering, som inte täcks upp av den minskade uppvärmningskostnad som ges.

En god beräkning på effektbehovet och en grundlig genomgång av de alternativ som finns på marknaden och som kan möta dessa krav är alltid en bra början till att hitta den bästa och den mest prisvärda kaminen.


LÄS mer :

AQUARIO serien

MB serien

Scan Line 800/805 serien