Betalningsinformation

Betalningsvillkor

Moms på 25 % ingår i alla priser. Inga avgifter tillkommer förutom de som står i varulistan när du genomfört ditt köp. Det kommer faktura avgift på 29kr per köp. Kreditkostnader kan förekomma vid delbetalning.

Betalningsalternativ:

Få alltid hem varan innan du betalar

  • Betalningstid – minst 14 dagar och 30 dagar för företaget
  • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
  • Möjlighet till delbetalning

 

  • Svea Checkout : Faktura, Delbetala, Kort-och Direktbetalning, Svea konto genom Svea Ekonomi 

  • SWISH – Mobila betalningar: Betala med Swish appen och ange vårt företagets swish nummer i swish appen.
    Swish nummer är 123 657 15 17 . Så fort vi får betalning slutför vi din beställning.

  • KORTBETALNING genom BABS Paylink (vid avhämtning)

  • KONTANT (vid avhämtning- helst jämna pengar)

 

Se närmare de enskilda villkoren för fullständig information om:
Fakturabetalning,

Faktura- med faktura kan du handla först och betala sen. Sveas kundtjänst kan ge dig mer information om din faktura när du behöver det. Du kan även administrera en del själv genom att logga in på Mina sidor.
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Karles i Ullared AB överlåtna till Svea Ekonomi AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.
Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar och 30 dagar för företaget. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.
Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Delbetalning,

Delbetala– Ibland blir inköp stora och dyra, då är det smidigt att kunna dela upp sin betalning. Du väljer själv vilken av de olika kampanjer butiken erbjuder för delbetalning som passar dig bäst. Cirka en månad efter köptillfället skickas första avin med betalningsuppgifter hem till dig. 
Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information. Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,55%.

Betalning genom kontokredit,

 

Direktbanksbetalning

Väljer du direktbetalning skickas du till din egen bank för att betala på samma sätt som du betalar en vanlig faktura. Pengarna dras direkt från kontot, snabbt och säkert.

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder Svea Ekonomis/Webpays hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning.
Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt
validera konsumenten vid köp på nätet.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning 2016/697. Svea behandlar personuppgifter om dig, inklusive uppgifter om vem du
är, kontaktuppgifter samt ekonomiska situation och betalningshistorik. Uppgifterna inhämtas främst från dig.
Personuppgifterna behandlas för att fullgöra ett avtal där du och Svea är parter. Svea avser att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera och fullgöra avtalsförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar. Uppgifterna kan även komma att användas för
marknads- och kundanalys, riskhantering och produktutveckling. Svea kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Svea vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Exempel på sådana tredje parter kan vara andra bolag inom Svea-koncernen, kreditupplysningsföretag och myndigheter. Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som
behandlas av Svea. Du har rätt att begära rättelse, radering, begränsad behandling eller rikta annan invändning mot behandling av personuppgifterna. Sådan begäran ska prövas och Svea kan vara av uppfattningen att personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering eller begränsning. Du har rätt att överklaga behandlingen till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Personuppgifter lagras under den tid de är aktuella och under den tid krediten är aktuellt. Personuppgifter raderas dock senast 36 månader efter det att krediten slutbetalats. Uppgifter lagras även en tid därefter för att efterleva lagar och förordningar samt för att möjliggöra myndighetsinspektion. Sveas kundregister och andra uppgifter Svea har om dig skyddas av banksekretess enligt Lag om finansieringsverksamhet. Personal hos Svea som har tillgång till personuppgifter har lagstadgad och avtalad
tystnadsplikt. Svea är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta Svea via post
169 81 Solna, telefon 08 – 514 931 13 eller swp@svea.com.
Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com