Snabbguide

1. Installationen måste utföras av sakkunnig.

2. Skorstenen måste vara godkänd. Är din skorsten gammal måste den kontrolleras och godkännas av en sotare.

3. Använd aldrig vått bränsle.

4. Använd inte mjölkkartonger, tryckimpregnerat trä eller tidningar som bränsle. De avger giftiga gaser.

5. Läs bruksanvisningen. Lägg 15–20 minuter på upptändningen, så att både kaminen och skorstenen blir riktigt varma.

6. Elda lite men ofta. Om man fyller på med för mycket ved skruvar man ofta ner luften för mycket, vilket i sin tur skapar mycket föroreningar.

7. Elda aldrig över natten. Det skadar miljön, eftersom utbrända gaser ryker ut genom skorstenen.