Så tänder du braskaminen.


Tips från Heta :


  1. Öppna tilluftspjällen helt.
  2. Lägg tre vedträn vinkelrätt mot luckan i botten på kaminen. Lämna ca två centimeter mellan varje vedträ.
  3. Lägg därefter på några vedträn på tvären. Lägg några tunnare vedträn ovanpå och återigen vinkelrätt mot luckan. Lägg ev. flera lager vinkelrätt och på tvären.
  4. Lägg till sist på tändpinnar eller mycket tunna vedträn och ett par tändpåsar eller briketter.
  5. Tänd pinnarna eller de tunna vedträna och låt gärna kaminen stå öppen ca en centimeter tills elden har tagit ordentligt.
  6. Övergå sedan till vanlig eldning. Använd då bara sekundär luft/förbränningsluft och stäng allt annat: dörr, primär luft, ventil, askbehållare m.m. så att luft endast tillförs från toppen av luckan/glaset.
  7. Om rutan eller stenarna blir svarta betyder det att kaminen får för lite luft.
  8. FILM


Torkning av ved

Alla vanliga träsorter kan användas. Veden ska vara kluven och ha torkat under halvtak i 1-2 år och får ha en fuktighet på max. 18 %. Observera att veden tar upp lite fukt under vintern. Allt trä har ungefär samma brännvärde per kg. Ek och bok är t.ex. tungt och har därmed större brännvärde per kubikmeter. Furuträ är mycket lätt och har därför lägre brännvärde per kubikmeter.