HETA- tänker på miljön

Heta dansk varumärke som tillverkat tidlösa och miljövänliga braskaminer, insatskaminer samt pelletskaminer. Köp hos Karles kaminer.


Heta Miljö och framtid


Miljön och vår gemensamma framtid är viktiga för oss. HETA har i många år arbetet intensivt med miljövänlig produktion av rent brinnande braskaminer med låg miljöpåverkan.

Alla HETAs kaminer har en imponerande hög effektivitet och är 100 procent täta, så att du får ut mer av din eldning, och förorenande gaser bränns av innan de lämnar skorstenen.

HETAs braskaminer är bland de renaste kaminerna i Europa. De har testats enligt gällande regler i Norge, Danmark och Tyskland, samt enligt den nya europeiska standarden. Heta är dessutom miljöcertifierade enligt den internationellt accepterade standarden ÖKO ZERT DIN EN ISO 14001.

HETAs helt unika brännkammare och luftvägar gör att CO2 och skadliga partiklar reduceras till ett absolut minimum.


Träenergi är CO2-neutral


 Trä är världens mest klimat- och miljövänliga råvara. Bland annat för att eldning med trä är CO2 neutralt, till skillnad från fossila bränslen som olja, kol och gas. Eldning med trä bidrar därför inte till växthuseffekten.

Trä frigör inte mer CO2 när det förbränns än när det ruttnar naturligt i skogen. När man utnyttjar träets energi slipper man använda fossila bränslen.


Minskar CO2


HETA-kaminens helt unika dimensionering av brännkammare och tillhörande luftvägar gör att CO2 och skadliga partiklar reduceras till ett absolut minimum.

HETAs moderna förbränningsteknik Clean Burn är extra effektiv och avlägsnar sotpartiklar på glasluckan och genom rökkanalerna. När du tänder uppstår genast en sund och behaglig strålvärme genom de stora glasrutorna och kort därefter börjar konvektionssystemet att fördela värmen och stämningen i rummet och angränsande lokaler.

Många av våra produkter har dessutom ackumuleringssten – täljsten, sandsten, granit eller keramik – som håller värmen i många timmar och avger värmen långsamt.


Clean Burn


CLEAN BURN uppnår ekologiska toppbetyg och är minst 50% lägre än de tuffaste kraven.

HETAs förbränningsteknik Clean Burn gör att förbränningsluften är lättrörlig och tillförs förbränningen utan motstånd. Den förvärmda tertiära lufttillförseln förbränner de sista gaserna innan röken stiger upp i skorstenen, och är därmed en väsentlig faktor för den miljövänliga förbränningen. Varm konvektionsluft är den luft som fördelas ut i intilliggande rum, och som alltså tillsammans med strålvärmen från glasrutan är den direkta värmekällan.

Värmen utnyttjas bättre och du kan njuta av de vackra eldslågorna genom luckans stora glasyta – helt utan sot.

Svart = Primär
Blå = Tertiär
Grön = Sekundär
Vit = Rökgas
Orange = Konvektionsluft