Vad är det som kallas TÜV och varför är den så viktig?

Vad är det som kallas TÜV och varför är den så viktig?
är en förkortning på Technischer Überwachungsverein (Tekniska Övervakningsförening) som grundades i den andra hälften av 1800-talet för att skydda folk, miljö och reala tillgånger mot teknologins negativa påverkan.

Det är världens största oberoende och officiellt erkänt avdelning som i Tyskland är ansvarig för den tekniska kontrollen och test av produkter i samtliga industrigrenar. Till exempel: privat och kommersiella fordon testas för vägvärdighet vartannat år- i likhet med bilprovningen i Sverige. De testar också säkerheten av maskiner och kraftverk inom industri, biltillverkning, elektriska hushållsartikel och innehållet av produkter som erbjuds till gemene man. De är en kår av ingenjörer som är specialiserade i de många ovan nämnda fälten. Alla tyska tillverkare kan begära att få sina produkter testade av TÜV. Om en produkt har prövats och testats så slutligen utdelas ett TÜV certifikat och detta är en garanti i erkännandet av kvaliteten på den testade produkten.