Kaminer – tips inför valet

Lite anmäla tips från dinbyggare och från oss:

När vinterkylan slår till är det många som börjar längta efter en varm brasa som tillskott till uppvärmningen. Lösningen är en braskamin som ger god värmeeffekt med små utsläpp och finns i modeller och priser som passar i de flesta hem.

Vissa braskaminer kan placeras som en insats i en öppen spis. En sådan spisinsats höjer vedens verkningsgrad från 5-10 procent till 40-60 procent.

Braskaminer i plåt och gjutjärn ger snabb värme, men svalnar snabbt. Med en stor glaslucka får man hög mysfaktor, men samtidigt ett glas som kan sota igen och måste skötas, så tänk om just modeller som har lufts spolning på glaset och krävs inte lika mycket underhållsarbete.

Omger man eldstaden med täljsten, tegel eller kakel får man mer massa som lagrar värmen, men det blir en större och tyngre installation. Ju tyngre massa desto mer värme lagras, vilket gör att en tung gjutjärnskamin kan lagra mer värme än en plåtkamin som bara är inklädd i täljstensplattor.

Liksom förr tiden finns braskaminer med kokplatta. Eller varför inte baka på kaminen? Det finns många modeller med bakugn. Installerar man en vattenmantlad kamin kan man till och med värma tappvatten med brasan.

För maximal värmeeffekt ska braskaminen placeras i ett större rum med fri cirkulation. Golv och vägg vid braskaminen måste ofta brandsäkras, Heta braskaminer kräver väldig små avstånd till brännbart, oftast 10-15cm . Det är vanligt med en brandplåt eller glas på golvet, men man kan också lägga kakel eller klinker på ett brandsäkert underlag.

Ibland räcker det att braskaminen placeras med ett visst avstånd från väggen, så välj en braskamin som inte hamnar för långt ut i ett litet rum, eller skydda väggen bakom kaminen med kalciumsilikat skiva som går att putsa och måla. Kakel eller stens är också bra isolering.  Fråga alltid sotare i förväg för att besluta rätt.

Eldar man för uppvärmning kan det vara bra att ta förbränningsluften utifrån med en egen kanal. Annars drar eldningen ut uppvärmd rumsluft.

Vilken braskamin är bäst?

Det är en fråga som många ställer sig inför valet av braskamin. Så vilken braskamin är bäst?

Tyvärr är det en fråga som är väldigt svår att besvara oavsett alla olika tester som utförs. Den bästa braskaminen är den som är anpassad för ditt hus och dina behov. Vi hjälper gärna med kostnadsfri rådgivning och offert.

Braskaminer av god kvalitet håller ofta väldigt länge så om man jämför en äldre braskamin från 80-90 talet så är en nyare modern braskamin betydligt mer effektiv. Den minskar inte bara vedförbrukningen utan är även mer miljövänliga eftersom de nyare braskaminer ger mindre utsläpp.

Det som gör att nyare braskaminer ger lägre utsläpp handlar oftast om effektiviteten på att förbränna ved. Det går helt enkelt åt mindre ved för att nå samma mängd värme med en kamin som har högre verkningsgrad än en kamin med lägre verkningsgrad.

En annan faktor som gör att de nyare kaminerna är bättre, är att kaminerna är betydligt lufttätare i jämförelse med äldre kaminer. Det gör det lättare att reglera luftflödet till eldstaden så att förbränningen blir både effektivare och mer miljövänlig eftersom utsläppet blir mindre.

Hos oss hittar du endast kaminer som uppfyller dom nya regler som gäller f.o.m den 1 januari 2019. De nya reglerna tillämpas för installationer av kaminer som eldas med pellets och ved. Du som redan har t.ex. en braskamin i huset berörs inte av ändringarna. Kraven blir däremot aktuella den dag du behöver byta din braskamin eller vedspis.

Vilken typ av braskamin passar dina behov?

Plåtkamin

+ Lätt att installera och sköta. Finns i alla prisklasser. Ger snabb tillskottsvärme.

– Mindre värmeeffekt eftersom den svalnar snabbt. Glaset kan sota igen. Brinner snabbt och måste matas ofta för att värma kontinuerligt.

Så välja rätt kamin är viktig. Vi hjälper gärna. En tips; välj braskamin med eldstad inklädd med vemikullit eller accumotte som är värmelagrande material, men även förhöjer förbrännings temperatur. En annan alternativ är braskamin med ackumulerande stenar och/eller täljsten.

Gjutjärnskamin

+ Klassiskt utseende. Snabb värme. Många modeller har kokplatta. Finns mycket små och kompakta modeller.

– Risk att man bränner sig på kaminen. Svalnar snabbt efter eldning. Mindre modeller måste matas ofta.

Spisinsats i öppna spisen

+ Spisinsatsen gör att det inte sugs ut så mycket varm rumsluft med eldningen och ger en effektivare förbränning än i öppen spis.

– Man förlorar känslan av öppen eld, men dom moderna insatskaminer är väldig effektiva och rena.

Täljstenskamin, murspis

+ Håller värmen längre eftersom den lagras i det omgivande materialet. Beroende på storlek kan den ersätta andra värmekällor helt.

– Högre pris. Större vikt kräver ofta förstärkt bjälklager och till och med platta. Tar större plats i rummet.

Kan jag installera en braskamin?

De flesta kan få en mysig brasa som värmer hemma, men det finns vissa faktorer som påverkar vilken kamin man kan välja.

Vilka regler gäller för eldning?
Får man bara trivselelda några gånger i månaden? Ring sotaren. Sotaren ska även besiktiga alla eldstäder innan de får användas.

Behöver skorstenen provtryckas?
Är den otät kan man sätta in en skorstensinsats för att slippa mura om. Det kan också gå att sätta in en ny skorsten över kaminen. Säljs i byggsats.

Håller bjälklaget?
En vanlig braskamin som väger upp till 300 kilo klarar de flesta golv av, men om du ska  installera en kamin som väger den mer måste golvet förstärkas. Spisen ska vara typ- och miljögodkänd. Det kan vara svårt att köpa spis utomlands och få den godkänd av sotaren, samtidigt kan det vara svårt att få garanti. Därför rekommenderar vi att köpa hos oss.

Krävs det bygglov eller bygganmälan?
Alla nya braskaminer och spisar kräver bygglov eller bygganmälan. Det gäller också om du installerar eller byter ut din befintliga braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller någon annan förändring av eldstadens funktion. Ansökan gör du på Stadsbyggnadskontoret i din kommun.