loading...

Ackumulatortank - Dalatanken


Dalatanken är en ackumulatortank för lagring av värme från tex pellets, sol- och jordvärme, ved, el eller olja. Ackumulatortankarna finns isolerade och oisolerade i olika färger och storlekar från 500 liter upp till 7000 liter.

Dessa ackumulatortankar har en beteckning som baserar sig på volym och antal slingor.
En soltank på 750 liter och tre slingor har således beteckningen 750-3.
En slavtank i samma volym heter alltså 750-0.

Slingornas uppbyggnad, längd och placering är viktiga faktorer för att få så högt solvärmeutbyte som möjligt.

Tekniska data

Färgval
Nedanstående kulörer är ett urval, men det är valfritt att välja andra kulörer. Vår standard är Röd (RAL3000).
Som referens används färgsystemet RAL.

Varmvattenslingor
2 st 12 m långa, diameter 22 mm
Solslingor
En, alt. två st per tank 12 m långa, diameter 18 mm
Max arbetstryck
1,5 Bar

Tankarna är alla stående cylindriska och provtryckta till 3,5 Bar.

Installation

Dalatanken är enkel att montera.
Muffarna är alla invändigt gängade.
Är tanken isolerad med vår specialisolering finns den en nippel med låsningsbleck som böjs ut över en stålbricka.
Denna nippel har utvändig gänga.
Dimensioner framgår av produktbladet.
Kopparrören för sol och varmvatten har dimeter 18 mm och 22 mm. Önskar man ansluta till dessa med lödning är det viktigt att man iakttar reglerna för högsta temperatur så att man inte skadar fabrikslödningen.

Dalatanken 500 och 750 liter finns med vår specialisolering. Isoleringen är tillverkad i tre delar och är lätt att demontera/montera i samband med installationen.
Genom att demontera isoleringen innan man tar in tanken riskerar man inte att skada den i hanteringen och man har enbart själva tankens diameter på 60 respektive 75 cm att ta hänsyn till. Vid monteringen har man god hjälp av ett spännband för att pressa samman de båda mantelhalvorna. Glöm inte skydden under metalldelarna för spännbandet så undviker man skador på den fina isoleringen.

loading...

Vid uppställning av tanken är det viktigt att isoleringen ansluter mot golvet. Eventuella ojämnheter kan kompenseras med mineralull och plåtbandet som sitter längs ner och håller ihop isoleringshalvorna kan skjutas ner mot golvet. Större ojämnheter kan kompenseras med plåtar som monteras bakom plåtbandet och formas efter det ojämna golvet.

Tänk också på att underlaget är tillräckligt stabilt för att bära tyngden av taken fylld med vatten.

Dalatanken - 0 slingor (slavtank)

Slavtanken är en energilagringstank utan slingor och med anslutningar till annan värmekälla eller i par med en till ackumulatortank.
Ackumulatortanken har fyra uttag för anslutning till värmekälla eller annan acktank och tre uttag för termometrar.

Dalatanken - 1 slinga

1-slingstanken har enbart en slinga och den är normalt monterad i acktankens topp.
Ackumulatortanken är avsedd att användas då man har måttligt behov av varmvatten.
Den har anslutningar för bivalent shuntventil och dockning av annan värmekälla samt uttag för el-patron, givare och termometrar.

Dalatanken - 2 slingor

2-slingstanken har en förslinga långt ner i tanken och en toppslinga i ackumulatortankens övre del. Acktanken är lämplig i anläggningar där man har ett stort varmvattenbehov och den kopplas ofta tillsammans med en slavtank för att får stor total lagringskapacitet, t.ex. vid vedeldning.
Anslutningar finns för bivalent shuntventil, el-patron, givare och termometrar.

Dalatanken - 3 slingor (solackumulatortank)

Vår soltank är designad för att ge optimalt utbyte av tappvarmvatten och solvärme.
Det har vi åstadkommit genom att använda tre utdragna kamflänsslingor (två för tappvarmvatten och en för solvärme) placerade i soltanken enligt senaste forskningsrön.
Soltanken har anslutningar för bivalent shuntventil och dockning av annan värmekälla samt uttag för el-patron, givare och termometrar.
OBS! Slingornas uppbyggnad, längd och placering är viktiga faktorer för att få så högt solvärmeutbyte som möjligt.

Dalatanken - 4 slingor (solackumulatortank 4 slingor)

4-slingorstank har fyra kamflänsslingor, (två för solen och två för varmvattnet).
Denna ackumulatortank har anslutningar för bivalent shuntventil och annan värmekälla, ved, pellets-, oljepanna eller värmepump samt uttag för el-patron och tre termometrar.

Genom den extra fjärde solslinga som monterats i ackumulatortankens övre del får man mycket snabbare användbar värme via solen genom att man startar med att värma enbart den övre delen med solvärme. När denna del av acktanken är uppvärmd fortsätter solen att ladda ackumulatortanken till full värme via den nedre slingan.

4-slingstanken kan byggas i alla våra ackumulatortankar.
Tekniken kommer mest till sin rätt i ackumulatortankar med större volym där det tar tid för solen att få upp temperaturen i ackumulatortanken till användbart varmvatten samtidigt som de har en stor lagringskapacitet.