Skorstenar för villa, verkstad eller industri. Lätta, rostfria modul-skorstenar eller blockskorstenar i keramik.

TACK VORE SAMARBETE med LANDY VENT AB säljer vi skorstenar för villa, verkstad eller industri. Lätta, rostfria modul-skorstenar eller blockskorstenar i keramik. Vi har alternativen! Våga fråga.

Funktion

Beroende på typ av eldstad och vilket bränsleslag som används, måste skorstenen anpassas för att uppnå optimal funktion. Vi kan bidra med råd om exempelvis typ och dimension på skorstenen, liksom annat som behöver beaktas med hänsyn till förutsättningarna i just ditt fall. Det är många faktorer som har påverkan på skorstenens funktion.

Valfrihet

Skorstenssystem vi säljer är färdigisolerad och kan placeras nästan var som helst i huset. Behöver du vinkla skorstenen kan vi också i de fallen erbjuda stor flexibilitet. Genom sin låga vikt kan skorstenen i de flesta fall ställas ovanpå eldstaden, men vi har även lösningar för placering bakom eldstaden, genom vägg och vidare i annat rum eller utvändigt. Valfriheten är stor!

KVALITET

Produktsortiment med hög kvalitet. Skorstenssystemen är CE-certifierade med komplettering av svenskt Byggproduktcertifikat och innehåller alternativ för såväl bostäder som industriella anläggningar.
Kvalitet är inget man kompromissar med när det gäller skorstenar.

TRYGGHET

Skorstenen är en av de viktigaste byggnadsdelarna i ett hus. Varma rökgaser ska transporteras ut ur huset på ett säkert sätt. Vi har ett nära samarbete med våra återförsäljare i strävan att hitta den optimala lösningen för varje enskild anläggning.
En säker lösning som ger full trygghet!

Design

En skorsten ska, så långt som möjligt, vara en del av helheten och harmoniera med omgivningen. Välj mellan svart, grå eller blank rostfri yttermantel. Vid raka skorstensmontage till eldstäder i bostäder är LANDY FACIL med sin heltsläta yttermantel utan låsband det självklara valet!
Det går att förena teknik och design!

E-BUTIK