HETA BRASVÄRME

Symbolförklaring


Heta A/S braskaminer är lämpade för konstant eldning med fast bränsle tack vare förstklassig tillverkning,
robust konstruktion och användning av material med hög kvalitet, exempelvis lucka i gjutjärn.
Braskaminerna kan eftermonteras med vridplatta och vridbar rökavgång. Med den här utrustningen kan
nästan alla braskaminer från Heta A/S utrustas med vridfunktion. Vridområdet är 120°–180°. Generellt
ska braskaminer med vridfunktion ha rökavgången på ovansidan.Braskaminer från Heta A/S kan dessutom utrustas med värmeackumulerande sten. Detta ger ett extra värmelagring
och gör att rumsuppvärmningen blir mer effektiv jämfört med vanliga braskaminer.


             


Kvalitetsstyrningssystem är certifierat i Tyskland i enlighet med ISO ZERT DIN ISO 9001. Ledningens
tydliga målsättning säkrar en hög kvalitetsstandard. Nöjda kunder är en viktig punkt i vår företagsfilosofi.
Vårt motto är: ”Inte reagera, utan agera.”


             

        Vi värnar om miljön och har därför fått vårt miljöstyrningssystem, som vi har haft i flera år, certifierat i enlighet
med gällande standard ÖKO ZERT DIN ISO 14001 i Tyskland. Vi förbättrar löpande våra redan goda
miljöresultat och uppnår mätbara resultat.


Den patenterade askbehållaren på 8 liter från Heta A/S är originell och praktisk. Med askbehållaren blir
asktömningen smidig och enkel, utan att det blir smutsigt i vardagsrummet. Askbehållaren sluter 100 %
tätt mot förbränningskammaren underifrån vilket garanterar en effektiv och ren förbränning.Braskaminen är som standard utrustad med vridfunktion. Vridområdet är 90°–180° och kan låsas i önskat
läge. Generellt ska braskaminer med vridfunktion ha rökavgången på ovansidan.


Integrerade tillbehör till braskaminen erbjuder funktioner som du bara hittar hos Heta A/S. Tillbehör till
braskaminen (borste, skyffel, sotraka) medföljer.
Överträffar kraven: Vår kamin med CLEAN BURN+ uppnår redan idag ekologiska toppbetyg. Vi erbjuder
mycket låg dammnivå och låga CO-utsläpp, minst 50 % lägre än de strängaste kraven enligt den aktuella
versionen av BImSchV, steg 2, som träder i kraft 2015.

Med CE-märkningen bekräftar Heta A/S att produkterna överensstämmer med följande EU-normer och förordningar:
EN 13240, EN 13229, §15a BVG (Österrike), Regensburg-förordningen BStV, München-förordningen
BStV, Stuttgart-förordningen och Aachen-förordningen.

Den patenterade askbehållaren på 3 liter från Heta A/S är originell och praktisk. Med askbehållaren blir
asktömningen smidig och enkel, utan att det blir smutsigt i vardagsrummet. Askbehållaren sluter 100 %
tätt mot förbränningskammaren underifrån vilket garanterar en effektiv och ren förbränning.


Utrustningsalternativet STOP för konvektionsluften innebär en möjlighet att stoppa konvektionsluften efter
uppvärmningsfasen och leda in värmeenergin i den värmeackumulerande stenen eller täljstenen. På så sätt
blir rumsuppvärmningen mer effektiv.

Ekologisk och framtidssäker uppvärmning! Alla braskaminer från Heta A/S uppfyller de aktuella kraven enligt
den tyska skrivelsen BImSchV, och är godkända enligt EN 13240/ EN13229, §15a BVG (Østrig), Regensburgförordningen
BStV, München-förordningen BStV, Stuttgart-förordningen och Aachen-förordningen.
Översikt över tekniska data. Alla tekniska data finns på de sista sidorna i huvudkatalogen.

Bläddra i katalogen:  KAMINER

Bläddra i katalogen: PELLETS KAMINER och VATTENMANTLADE KAMINER