Laddomat 11-30 LADDPAKET prp

Laddomat 11 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken. Tack vare en effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat 11 ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.

Med pump Laddomat LM 6A-130, 3 st Cu22-ventiler. Termostatpatron 63°C är monterad som standard.

3 075 kr

Spara som Favorit
Spara som Favorit

Beskrivning

Längre livslängd

Med Laddomat i ditt system ökar du pannans livslängd. Tack vare att Laddomat kyler pannan med förvärmt returvatten, minskar korrosion i pannans bottendel drastiskt. Många panntillverkare lämnar dessutom längre garanti på pannan om Laddomat ingår i värmesystemet.

Bättre ekonomi

Ett system utan tank (direktsystem) måste startas flera gånger per dygn för att hålla värmen, vilket leder till högre ved/pelletsförbrukning. Med en ackumulatortank tillsammans med Laddomat installerat i ditt system, kan du spara upp till 50% i kostnader.

Miljövinster

Med en ackumulatortank tillsammans med Laddomat behöver du inte elda lika ofta som när pannan är kopplad direkt till värmesystemet. Du utnyttjar energin som bränslet innehåller betydligt bättre och skapar optimala förutsättningar för miljövänlig eldning


Laddomat 11 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken. Tack vare en effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat 11 ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.


Med pump Laddomat LM 6A-130, 3 st Cu22-ventiler. Termostatpatron 63°C är monterad som standard.

 

  • Laddomat 11 höjer returtemperaturen till botten av pannan. Detta förhindrar korrosion och tjärbildning vilket förlänger pannans livslängd avsevärt.
  • Laddomat 11 gör att pannan snabbt kommer upp i arbetstemperatur. Detta höjer pannans verkningsgrad.
  • Laddomat 11 laddar tanken med lågt flöde. Skiktning i ackumulatortanken är en förutsättning för ett bekvämt och funktionsdugligt eldningssystem. Med Laddomat 11 blir skiktningen optimal.
  • Laddomat 11 ger under slutfasen av eldningen en fulländad laddning av tanken tack vare att den termiska ventilen stryper bypass-porten.
  • Enkel dimensionering – Laddomat 11 passar alla pannor med maxeffekt upp till 60 kW (vid ΔT 22°C).
  • Laddomat 11 levereras med kulventiler för att underlätta eventuell service utan att tappa ur systemet.

Tekniska data 11-30

Pump: 6 m ErP
Anslutning: Cu22, R25
Termostatpatron: 53°, 57°, 63°, 66°, 72°, 78°, 83° eller 87°C
Max panneffekt: 60 kW (se diagram) ladda ner pdf eller se bild

Finns även variant: Med pump Laddomat LM 6A-130, 3 st R25-ventiler. Termostatpatron 63°C är monterad som standard.

Specifikationer

Vikt 3.5 kg
Varumärke

Typ av tillbehör

till vattenmantlade kaminer

Till vattenmantel

Laddomat

Dokumentfil