SMART/EKONOMISK/MILJÖVÄNLIG - ackumulerande kamin

Genom att använda specialiserade material som chamotteplattor, ackumuleringsskivor och/eller chamottekanaler undviker man överhettning av rummet, eftersom överskottsvärme är fångad och lagras i ackumuleringen. Chamotteplattorna tar upp värme från konvektionsluften och kaminens hela konstruktion avger angenäm värme under en lång tid. Upp till 14 timmar. SMART/EKONOMISK/MILJÖVÄNLIG

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter