Jag ber alla kunder att läsa monteringsanvisningar

I sista tiden har jag många frågor ang.tättningssnör eller lukt från ny kamin. Jag ber Er att läsa monteringsanvisningar innan första brasa.

När kaminen är ny kan det uppstå en speciell lukt som sammanhänger med att en viss oljebeläggning och överflödig färg kan finnas kvar på plåtarna. Lämna därför också eldstadsluckan lite på glänt vid
första upptändning så färg och tätnings snör/ list ej sammanfogas. Efter några timmar försvinner lukten. Det kan också förekomma att man känner en speciell stickande lukt som kommer efter ett tags användning. Lukten kommer från isoleringen i skorstenen. Detta kan avhjälpas genom att elda med vedmängden 2,5 kg/timme under en tidsperiod av 5–8 timmar. Under den perioden lägg inte något på kaminen eller inte rör den yttre ytan, så att det kan förbli opåverkad. Rummet där kaminen står bör vara väl ventilerat under den tiden. Om till följd av överhettning eller felaktig service färgen ändras till vit-grå, eller en fläck av rost uppträder eller en del av ytan är skadad, då är det inte ett problem, ni kan beställa en värmebeständig spray i rätt färg, antingen hos oss eller i annat ställe.