Vattenmantlade spisinsatser MILJÖVÄNLIG med kylslinga, acumotte, dubbelspjäll, justering av primär och sekundär lufttillförsel

  • Miljögodkända med europeisk standard EN 13229 samt de stränga tyska standarderna BimSchV 1 och BimSchV 2 som är bland de mest restriktiva i Europa.