Spisinsatser av stål BLANKA 8 och 14kW med thermotte och inbyggd extern luft

Vårt asortyment utökat med 2 nya spisinsatser av stål och thermotte med inbyggd externluft. 

 

BLANKA "Torn" 8kW med GLAS H.406mm x B.344

 BLANKA  14kW med GLAS H.345mm x B.824mm

 

 Thermotte – materialet som ackumulerar värme, vilket ökar temperaturen i förbränningskammaren. Hjälper till att förbättra förbrännings parametrar.